Dechový orchestr Sušanka

Dechový orchestr „ Sušanka“

má široký repertoár s více než 140 skladbami, kde můžete najít tradiční i klasické skladby  české a moravské dechovky, stejně tak jako novější skladby současných autorů. Disponujeme koncertními programy, se kterými můžeme vystoupit na různých slavnostech, shromážděních, tanečních zábavách a podobných akcích jak v menším tak ve velkém obsazení, na které je možno přizvat i populární hosty. Program připravuje  Stanislav Smugala  a mluveným slovem provází moderátor a zpěvák v jedné osobě  Pavel Tomiczek. Kvalitu hudebního zážitku umocňuje vlastní reprosoustava pro ozvučení orchestru, zpěvu a mluveného slova v interiéru nebo exteriéru.

Tento orchestr je přímým pokračovatelem dechové hudby Hasičanka, jejíž činnost byla započata v  60.let minulého století. Nově byl spolek založen v roce 25.2. 2022 za významné finanční podpory obce H. Suché především na vybavení orchestru. Obec H. Suchá rovněž podporuje finančně výjezdní soustředění spolku, kde orchestr pracuje na přípravě svých budoucích koncertů.